ALGEMENE VOORWAARDEN

Prijzen

Alle vermelde prijzen op onze website zijn in Euro’s per persoon. De prijzen vanaf de accommodaties zijn gebaseerd op een 2 persoonsbezetting van de standaard accommodatie. Eėnpersoonsprijzen zijn op aanvraag. Indien zich wijzigingen voordoen in genoemde prijzen houdt Ontdekpolen het recht deze kosten (eventueel achteraf) door te berekenen.

Betaling en reispapieren

Na boeking ontvangt de hoofdboeker een factuur. Alleen na ontvangst van deze factuur is de geboekte reis definitief. De hoofdboeker dient alle papieren goed te controleren en eventuele fouten te melden bij Ontdekpolen. Binnen 5 werkdagen nadat de hoofdboeker de factuur heeft ontvangen, dient er een aanbetaling van 35% van het factuurtotaal gedaan te worden met een minimum van € 50,- per persoon. Dit bedrag dient te worden overgemaakt op rek.nr. NL66 INGB 0006 4168 37 onder vermelding van het factuurnummer. Uiterlijk 6 weken voor vertrek moet het restant van de reissom voldaan zijn. Dit betekent dat per omgaande het factuurbedrag telefonisch, via internetbankieren of contant te worden betaald. Wanneer er geen aanbetaling heeft plaatsgevonden of wanneer de volledige reissom niet twee weken voor vertrek is bijgeschreven, heeft Ontdekpolen het recht de boeking te annuleren, zonder dat dit betekent dat de reiziger gevrijwaard is van de betalingsverplichting. Vermeld bij alle betalingen het factuurnummer. Als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan, sturen wij u uiterlijk 7 dagen voor vertrek de reispapieren toe.

Verzekeringen

Ons advies is om een reisverzekering zelf af te sluiten met een annuleringsverzekering er bij.

Deelname

Degene die een reis boekt voor (ook) andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moeten ouders of voogden toestemming hebben verleend.

Namen

De naam op de nota dient overeen te komen met de naam in het paspoort / identiteitsbewijs. Dit geldt dus voor de voorletters, tussenvoegsels en achternaam(en). Indien blijkt, dat beide documenten niet gelijk zijn, heeft de vervoerder het recht u te weigeren. Controleert u daarom altijd de factuur en de toegezonden reisdocumenten. Ontdekpolen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten voortvloeiend uit het opnieuw af moeten geven van reispapieren.

Reisdocumenten

Het is verboden om met een verlopen of ongeldig paspoort te reizen. Ook moeten de namen die op de tickets staan identiek zijn aan de namen op de paspoorten.Zorgt u er dus voor dat u in het bezit bent van een geldig paspoort en bewaar dit bij uw handbagage om ervoor te zorgen dat u het binnen handbereik hebt.

Reisovereenkomst

Ontdekpolen heeft het recht een reisovereenkomst te weigeren met opgaaf van redenen.

Prijswijzigingen voorbehouden

Ontdekpolen heeft het recht om de reissom te wijzigen indien wijzigingen in de vervoerskosten of verschuldigde heffingen zoals BTW, toeristenbelastingen, brandstoftoeslagen, luchthavenbelastingen en toepasselijke wisselkoersen daartoe aanleiding geven. Verhogingen van deze kosten zullen daarbij worden doorberekend.

Reisduur

Hierbij geldt dat de eerste en laatste dag als volledige reisdagen worden gerekend en als zodanig in de reisduur zijn opgenomen. Let op uw reisverzekering.

Vertrektijden

De juiste vertrektijden staan vermeld op de papieren, die u uiterlijk 7 dagen voor vertrek ontvangt. Controleer de papieren om onjuistheden te voorkomen. Het kan gebeuren dat er bijvoorbeeld kort voor vertrek of zelfs tijdens uw vakantie er nog wijzigingen betreffende uw reis kunnen zijn. Ontdekpolen heeft geen enkele invloed hierop en kan niet aansprakelijk worden gesteld.

Bagage

Voor bagage geldt een maximum van 10 kg handbagage met afm.56x45x25 per persoon . Indien u speciale bagage zoals rolstoelen, rollators, duikuitrusting, visuitrusting, fietsen, wintersport materiaal of surfplanken mee wilt nemen naar uw vakantieadres, dient u dit ruim voor vertrek te melden bij Ontdekpolen. Wij kunnen dan informeren bij de vervoerder of dit mogelijk is indien dit niet gratis is, wat de hier aan verbonden kosten zijn.

Vertragingen

Het kan voorkomen dat vertragingen optreden. Mocht door oponthoud bij terugkeer aansluitend openbaar vervoer niet meer mogelijk zijn, dan is Ontdekpolen hiervoor niet aansprakelijk. Dit geldt ook voor stakingsacties en vertragingen met een technische oorzaak, die aanleiding kunnen geven tot een aanzienlijk oponthoud.Alle hieruit voortvloeiende kosten komen niet voor Ontdekpolen.

Hotelclassificatie

De op onze website vermelde classificatie is vastgesteld door de in het betreffende land officieel verantwoordelijke instantie, naar normen die daar worden gehanteerd. Deze classificatie symbolen komen overeen met het algemeen gebruikte sterren systeem.Deze normering hoeft niet overeen te komen met de Nederlandse maatstaven en ook de waarderingen tussen de verschillende landen zijn niet altijd vergelijkbaar.

Foto’s

De foto’s van de accommodaties die op de website gepubliceerd staan, zijn er om u een indruk te geven. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Faciliteiten

Bij de beschrijving van de accommodaties is vaak een opsomming van de faciliteiten. Houdt u er wel rekening mee dat er voor het gebruik van bepaalde faciliteiten, misschien moet worden betaald. Afhankelijk van het seizoen en bezetting van het hotel kunnen faciliteiten deels gesloten zijn.

Vertrekdag

Het is internationaal vastgesteld dat de accommodatie op de vertrek dag tussen 10:00 en 12:00 uur moet zijn verlaten. Ook kan het voorkomen dat u op de aankomst dag niet voor 14:00 uur in uw appartement of hotelkamer terecht kunt. Het juiste tijdstip zal door Ontdekpolen worden doorgegeven.

Beschikbaarheid/Aanvragen

Ontdekpolen besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle reizen op deze website. Het kan voorkomen dat een reis niet meer beschikbaar is. Een aanvraag van een reis duurt gemiddeld 2 dagen. Zolang er geen antwoord op een aanvraag binnen is kan deze door de reiziger geannuleerd worden. Zodra er overeenstemming bereikt wordt bent u verplicht de reis te boeken.

Boekingswijziging

Dit houdt in dat voor elke wijziging van de overeenkomst m.b.t. de reis een bedrag van € 27,- wijzigingskosten + € 5,50 communicatiekosten worden berekend.

Annuleringskosten

Indien een reisovereenkomst door de reiziger wordt geannuleerd, is de reiziger verplicht naast de eventueel reeds verschuldigde reserveringskosten de volgende bedragen terzake annuleringskosten aan Ontdekpolen te betalen:
a. bij annulering tot 28 kalenderdagen voor de dag van vertrek: 25% van de reissom;
b. bij annulering vanaf de 28ste dag tot 14 kalenderdagen voor de dag van vertrek: 50% van de reissom;
c. bij annulering vanaf de 14de dag tot de laatste dag voor vertrek: 75% van de reissom;
d. bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom. Niet komen opdagen (no-show) geldt als annulering op de dag van vertrek.

Het annuleren van een overeenkomst door ėėn of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer of appartement of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, genoemd in bovenstaand overzicht, moeten worden betaald.
Indien de overblijvende reizigers nog op reis willen en hun groepsgrootte in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt blijven de respectievelijke overeenkomsten in stand. De overgebleven reizigers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal reizigers in de prijstabel staat vermeld.
Als de overgebleven reizigers een nieuwe overeenkomst voor dezelfde periode en accommodatie aangaan, worden hun annuleringskosten in mindering gebracht op de nieuwe reissommen.

Vragen en /of klachten

Ontdekpolen zal zijn uiterste best doen om uw vakantie te doen slagen. Helaas komt het in sommige gevallen toch voor dat er ondanks onze inzet problemen zijn. Zijn er klachten over de reis, of bent u ontevreden over de accommodatie of andere zaken, dan dient u dit direct te melden aan de leiding van de accommodatie of bij Ontdekpolen. Als de tekortkoming niet tot tevredenheid wordt opgelost dient u de klacht binnen 2 weken na thuiskomst schriftelijk en ondertekend in te dienen bij Ontdekpolen, zodat wij uw klacht kunnen behandelen. Klachten die niet binnen 2 weken na het einde van de reis bij Ontdekpolen worden ingediend kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen.

Voorbehoud

Ontdekpolen behoudt het recht om prijzen en arrangementen te wijzigen als de situatie daar om vraagt.

Aansprakelijkheid van derden

Ontdekpolen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadigingen,vernielingen of vermissingen van bagage veroorzaakt door derden.
Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen door Ontdekpolen binden niet.
Het overeenkomen van een reisovereenkomst impliceert dat de reiziger akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Ontdekpolen.

Bijdrage garantiefonds reisgelden

De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van 15,- euro per boeking in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.

Ontdek Polen is aangesloten bij GGTO de Stichting Garantiefonds Reisgelden,lidnummer 1612